Werving- en selectieprocedure

De drie elementen van de unieke BestStudents-matches

Onze werving- en selectieprocedure heeft een krachtig effect op de uitkomst van onze matches. BestStudents werft studenten zowel online als offline.

Wij willen zowel student als werkgever persoonlijk ontmoeten. We willen namelijk ook zelf die eerste belangrijke indruk opdoen die een student opdoet. Ook vinden we het belangrijk om kennis te maken met de bedrijfscultuur. Alleen zo zijn we in staat om qua persoonlijkheid student en organisatie/vacature op elkaar aan te sluiten. Wat net zo belangrijk is, is dat de student over de juiste kennis en vaardigheden beschikt en past binnen een organisatie. Als je deze drie elementen samenvoegt, dan krijg je de unieke BestStudents-matches.

Ambitie

Het is belangrijk dat de student de wil heeft om zich zelf te ontwikkelen en weet waar hij naartoe wil. Deze ambitie ligt vaak vast in iemands karakter. Maar ook externe factoren spelen een belangrijk rol. De combinatie van deze factoren is enorm bepalend of iemand wat gaat maken van zijn carrière.
BestStudents hecht grote waarde aan iemands ambitie. Tijdens de sollicitatieprocedure en het persoonlijk intakegesprek krijgen wij hiervan een goed beeld.

Profiel

Het profiel van een student is beslissend om te worden opgenomen in de talentenpool van BestStudents.
Met zicht op de juiste vaardigheden, kennis en competenties van een student zijn wij in staat om in te schatten hoe de student zal presteren tijdens zijn of haar stage/afstudeeropdracht. Tijdens het intakegesprek bespreken we dit uitvoerig met de student. Van elke BestStudent wordt een profiel aangemaakt.

Affiniteit

Het is erg belangrijk dat de student past bij de cultuur en de visie van een organisatie.

Deze drie elementen - ambitie, profiel en affiniteit – zijn van doorslaggevend belang voor ontwikkeling, prestatie, creativiteit en ondernemerschap.

Trechter DEF

Comments are closed.

top